fbpx

Regulamin Rozgrywek Call of Duty

REGULAMIN ROZGRYWEK CALL OF DUTY

Poniższy regulamin dotyczy rozgrywek w grę Call of Duty. Jest on uzupełnieniem do regulaminu ogólnego zawartego na stronie www.gaming-arena.eu.

§1. DEFINICJE POJĘĆ

Patrz Regulamin Ogólny Gaming Arena

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Liga/puchar/event organizowany jest przez Gaming Arena.
 2. Regulamin pucharu Gaming Arena jest oparty na zasadach Call of Duty World League, które można znaleźć na stronie CWL
 3. Każdy gracz musi przestrzegać regulaminu ogólnego, który można znaleźć na www.gaming-arena.eu w dziale regulamin ogólny.
 4. Klan zgłaszający się do ligi/pucharu/eventu akceptuje poniższy regulamin.
 5. Jeśli jakiegoś przypadku nie ma w poniższym regulaminie, powinien być w regulaminie ogólnym.
 6. Wszyscy uczestnicy rozgrywek zobowiązani są do znajomości regulaminu. Brak wiedzy o istniejącym przepisie, nie jest usprawiedliwieniem do łamania tych zasad.
 7. Kapitan klanu jest zobowiązany do tego, aby jego klan znał poniższy regulamin, a także regulamin ogólny.
 8. Regulamin przed każdymi rozgrywkami będzie aktualizowany zgodnie z zasadami CWL

§3. ZAPISY

 1. Zapisy do ligi/pucharu/eventu są otwarte dla każdego klanu.
 2. Liczba graczy do ligi/pucharu/eventu nie może przekraczać 15 osób z jednego klanu w lidze i do 8 osób w pucharze lub evencie. W przypadku rozgrywek dłuższych niż 1 miesiąc będą organizowane okienka transferowe co 5 kolejek, podczas których będzie można wymienić maksymalnie 3 graczy.
 3. Zgłoszenia drużyny do turnieju można dokonywać poprzez stronę www.gaming-arena.eu.
 4. Zapisanie klanów do pucharu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu i regulaminu ogólnego.
 5. Każdy klan może zapisać maksymalnie dwie drużyny, składające się z graczy właściwego klanu. Jednakże muszą się różnić emblematem i tagiem w celu ułatwienia pracy członkom Gaming Arena

§4. OBOWIĄZKI KLANÓW

 1. Organizator ma prawo wykluczyć gracza z turnieju za niewłaściwe zachowanie, czyli obrażanie innych graczy. Gracze podlegają karom zawartym w regulaminie ogólnym Gaming Arena, a także karom określonym w paragrafie szóstym.
 2. Każdy gracz biorący udział w turnieju powinien spełniać paragraf drugi punkt trzeci regulaminu ogólnego.
 3. Na maksymalnie 5 dni przed ligą/pucharem/eventem trzeba zgłosić tak zwany rooster zgodnie z paragrafem pierwszym punktem drugim. Nie zgłoszenie w terminie będzie uznawane za nie zgłoszenie klanu do rozgrywek.

§5. ROZGRYWKA

 1. Liga/puchar/event w Call of Duty rozgrywany jest zawsze w aktualnej wersji gry bez zawartości DLC.
 2. Organizator przed rozpoczęciem turnieju udostępnia terminarz rozgrywek.
 3. Terminarz w lidze jest ustawiony na zasadzie, że klany grają w parach dom-wyjazd, wyjazd-dom
 4. Wszystkie rozgrywki Gaming Arena są prowadzone w systemie 5 vs. 5 dla skrócenia zapisu będzie stosowany zapis T5.
 5. Mecz rozpoczyna się o planowanej godzinie. Nie ma żadnych rund rozgrzewkowych.
 6. W celu rozegrania rozgrywki w lidze klan wymieniony jako pierwszy w parze wybiera tryb, klan wymieniony jako drugi wybiera mapę.
 7. Na serwerze mogą znajdować się tylko zawodnicy drużyn biorących udział w meczu, obserwator Gaming Arena oraz komentator ustalony przez organizatora.
 8. Grę najpierw hostuje jedna strona następnie druga, jeśli do meczu jest przypisany streamer obowiązkiem hosta jest zaproszenie streamera na mecz.
 9. Każda drużyna zobowiązana jest do wpisania wyników meczu na stronie www.gaming-arena.eu i opatrzenia ich w odpowiednie screeny.
 10. Tryby gry w jakich rozgrywane są mecze:
 1. Search and Destroy – Znajdź i Zniszcz
 2. Hardpoint – Umocniony Punkt
 3. Control – Kontrola

11.Pula map do poszczególnych trybów:

 1. Search and Destroy – Znajdź i Zniszcz
 • Arsenal
 • Frequency
 • Gridlock
 • Hacienda
 • Seaside

b. Hardpoint – Umocniony Punkt

 • Arsenal
 • Frequency
 • Gridlock
 • Hacienda
 • Payload

c. Control – Kontrola

 • Arsenal
 • Frequency
 • Gridlock
 • Seaside

12. Ustawienia opcji do poszczególnych trybów:

a. Search and Destroy – Znajdź i Zniszcz

 • Time Limit: 1.5 minutes
 • Round Limit: Unlimited
 • Round Win Limit: 6
 • Number of lifes per player: 1
 • Respawn Delay: Disabled
 • Force Respawn: Enabled
 • Wave Spawn Delay: Disabled
 • Suicide Penalty: Disabled
 • Team Killed Penalty: Disabled
 • Select Spawn: Disabled
 • Number of lives per Team: Unlimited
 • Bomb Timer: 45 seconds
 • Plant Timer: 5 seconds
 • Defuse Timer 7,5 seconds
 • Multi Bomb: Disabled
 • Switch Sides: Every Round
 • Silent Plant: Enabled
 • Pre-match Timer: 15 seconds
 • Pre-round Timer: 5 seconds
 • MiniMap: normal
 • Explosive Delay: Disabled
 • Killcam: Enabled
 • Scorestreak Delay: 10 seconds
 • Score Multiplayer: 1
 • Reveal Fog of War: Enabled

b. Hardpoint – Umocniony Punkt

 • Time Limit: 5 seconds
 • Score Limit: 250
 • Number of Lives Per Player: Unlimited
 • Respawn Delay: 2 Seconds
 • Force Respawn: Enabled
 • Wave Spawn Delay: Disabled
 • Suicide Penalty: 3 Seconds
 • Team Killed Penalty: Disabled
 • Select Spawn: Disabled
 • Number of Lives Per Team: Unlimited
 • Lifetime: 1 Minute
 • Capture Time: Disabled
 • Activation Delay Time: Disabled
 • Locations: Linear Order
 • Scoring: Constant
 • Pause Time: Enabled
 • Pre-Match Timer: 15 Seconds
 • Pre-Round Timer: Disabled
 • Mini-Map: Normal
 • Explosive Delay: Disabled
 • Killcam: Enabled
 • Scorestreak Delay: 10 Seconds
 • Score Multiplier: 1
 • Reveal Fog of War: Enabled

c. Control – Kontrola

 • Time Limit: 1.5 Minutes
 • Round Win Limit: 3 Rounds
 • Round Limit: 5 Rounds
 • Number of Lives Per Player: 1 Life
 • Respawn Delay: 2 Seconds
 • Force Respawn: Enabled
 • Wave Spawn Delay: Disabled
 • Suicide Penalty: 3 Seconds
 • Team Killed Penalty: Disabled
 • Select Spawn: Disabled
 • Number of Lives Per Team: 25 Lives
 • Capture Time: 60 Seconds
 • Activation Delay Time: Disabled
 • Extra Time: 1 Minute
 • Pause Time: Enabled
 • Cap Decay: Enabled
 • Capture Rate Increase: Enabled
 • Teamkill/Suicide Reduces Lives: Enabled
 • Pre-Match Timer: 15 Seconds
 • Pre-Round Timer: 5 Seconds
 • Mini-Map: Normal
 • Explosive Delay: Disabled
 • Killcam: Enabled
 • Scorestreak Delay: 10 Seconds
 • Score Multiplier: 1
 • Reveal Fog of War: Enabled

13. Ustawienia lobby

 1. Team Assignment: Open
 2. Team Change In-Game: Enabled
 3. CODCasting: Enabled
 4. 3rd Person Spectating: Disabled
 5. Dynamic Map Elements: Enabled
 6. Revenge Voice: Disabled
 7. Battlechatter: Disabled
 8. Announcer: Enabled
 9. Best Play: Enabled
 10. 3rd Person Gestures: Disabled
 11. Gesture Camera Control: Disabled

14. Restrykcje dotyczące specjalistów:

a. Nomad
b. Ajax
c. Outrider
d. Torque

Dany specjalista może być użyty tylko przez jedną osobę w grze.

15. Restrykcje dotyczące wyposażenia specjalistów:
a. Sensor Dart – Strzałka Sensorowa
b. Tac Deploy
c. Reactor Core
d. Seeker

16. Restrykcje dotyczące używania broni:

 1. Black Market
 2. LMGs
 3. Shotguns
 4. Hellion Salvo – tylko i wyłącznie zabronione w starciu gracz vs. gracz

17. Restrykcje dotyczące dodatków do broni:

 1. High Caliber I and II – Duży kaliber
 2. High Explosive – Materiał burzący
 3. Laser Sight II – Celownik laserowy I
 4. Rapid Fire – Szybkostrzelność
 5. Rocket Cache – Zapas rakiet
 6. Fast Lock – szybkie namierzanie

18. Restrykcje dotyczące perków:

 1. Gung-Ho – Na Rambo
 2. Skulker – Skradacz
 3. Team Link – Łącze z Drużyną
 4. Tracker – Tropiciel
 5. Ghost – Duch

19. Restrykcje dotyczące dzikich kart:

 1. Overkill – Przesada
 2. Primary Operator Mod – Modyfikacja operatora broni głównej
 3. Secondary Operator Mod – Modyfikacja operatora broni dodatkowej

20. Restrykcje dotyczące Scorestreaks:

 1. UAV-dron BSP
 2. Care Package – Zrzut pomocy
 3. Counter – UAV – Kontra dla drona BSP
 4. Sentry – Wieżyczka
 5. Mantis – Modliszka
 6. Dart –
 7. Drone Squad –
 8. RC-XD –
 9. Sniper Nest –
 10. Strike Team –

21. Restrykcje dotyczące Gear

 1. Sensor Sensor – Sensor akustyczny

§6. PUNKTACJA STOSOWANA PRZEZ ORGANIZATORA

 1. Punktacja stosowana w lidze:
 1. Za wygranie rundy klan dostaje 1 mały punkt do tabeli.
 2. Za remis w całym meczu klan dostaje 1 duży punkt do tabeli.
 3. Za wygranie meczu klan dostaje 3 duże punkty do tabeli.

2. W pucharze lub evencie jest stosowana zasada BO3 lub BO5. Każdy event będzie posiadał stosowną informację o tym.

3. Każdy klan jest zobowiązany do zrobienia zrzutu ekranu, bądź ewentualnie zdjęcia z zakończonego każdego etapu gry i wrzucenie wyników na stronie www.gaming-arena.eu.

§7. KARY I PRZEWINIENIA

Gaming Arena przyjmuje następujący system kar, które dotyczą wyłącznie rozgrywek w Call of Duty. Uczestnicy biorący udział w rozgrywkach Gaming Arena są zobowiązani do zapoznania się z poniższym systemem kar, a także z systemem kar znajdującym się w regulaminie ogólnym.

Wszystkie dowody na przewinienia musi dostarczyć osoba/klan oskarżająca drugą stronę. W trakcie trwania rozpatrywania zgłoszenia Komisja Dyscyplinarna może poprosić o dowody na obronę od strony broniącej się.

Gaming Arena przewiduje prawo do odwołania się od decyzji Komisji Dyscyplinarnej.

Zgłoszenie złamania regulaminu zgłaszamy poprzez stronę www, wpisując w tytule zgłoszenia: nazwę oraz mecz którego dotyczy zgłoszenie.

Nazwa zgłoszenia Opis Kara Czy przechodzi na następny sezon/puchar/event /inną grę
Specjalista Użycie niedozwolonego specjalisty Przegrana każda runda, w której użyto niedozwolonego specjalisty NIE
Scorestreak Użycie niedozwolonego scorestreaku Przegrana każda runda, w której użyto niedozwolonego scorestreaka NIE
Dzika Karta Użycie niedozwolonej dzikiej karty Przegrana każda runda, w której użyto niedozwolonej dzikiej karty NIE
Wyposażenie Użycie niedozwolonego wyposażenia Przegrana każda runda, w której użyto niedozwolonej wyposażenia NIE
Spóźnienie Dopuszczalne jest spóźnienie na mecz do 15 minut. Po upływie czasu mecz wygrywa drużyna, która jest w komplecie poprzez walkower. NIE
Serwer Jeśli jest źle ustawiony serwer należy jak najszybciej ustawić go ponownie i poprawnie. Jeśli mecz zakończy się na źle ustawionym serwerze mecz uznaje się za nieważny i należy go powtórzyć jak najszybciej. NIE
Recydywa CoD Jeśli dany gracz w ciągu trzech meczy złamie regulamin, zostaje to nazwane recydywą i podlega karze. wykluczenie gracza z rozgrywek Możliwe przeniesienie na następne rozgrywki, jeśli ostatnie złamanie zasady nastąpi w ostatnim meczu rozgrywek.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Organizator ma prawo zmieniać regulamin w trakcie trwania turnieju.
 2. Organizator ma obowiązek poinformować uczestników o ewentualnych zmianach w regulaminach.
 3. Jeśli zmienią się zasady CWL organizator jest zobowiązany do wprowadzenia stosownych zmian w swoim regulaminie i do poinformowania o tym uczestników rozgrywek.
 4. Jednostką właściwą do rozwiązywania sporów między plutonami jest Gaming Arena Team.
 5. Ewentualne niedomówienia w regulaminie proszę kierować bezpośrednio na adres mailowy: info@gaming-arena.eu.
 6. Gaming Arena po rozpoczęciu rozgrywek zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu na swój sposób jeśli dana sytuacja nie wystąpiła w powyższym regulaminie.

Wizerunek osób przebywających na rozgrywkach Gaming Arena i Sprzymierzeni Gaming może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów sprawozdawczych, dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych. Biorąc udział w rozgrywkach Gaming Arena i Sprzymierzeni Gaming uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku. Zgoda obejmuje wykorzystanie i powielanie wykonanych zdjęć i materiału filmowego za pośrednictwem dowolnego medium.

Regulamin powstał na potrzeby Gaming Arena i Sprzymierzeni Gaming. Zabrania się kopiowania jego w części lub całości dla potrzeb innych, niż wspomniane.

Close

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. więcej informacji.

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij