fbpx

Regulamin eFootbal PES 2020

REGULAMIN ROZGRYWEK 

eFootbal PES 2020

§1. DEFINICJE POJĘĆ

Patrz Regulamin Ogólny Gaming Arena

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Liga/puchar/event organizowany jest przez Gaming Arena.
 2. Regulamin pucharu Gaming Arena stworzony został wyłącznie przez członków.
 3. Każdy gracz musi przestrzegać regulaminu ogólnego, który można znaleźć na www.gaming-arena.eu w dziale regulamin ogólny.
 4. Klan zgłaszający się do ligi/pucharu/eventu akceptuje poniższy regulamin.
 5. Jeśli jakiegoś przypadku nie ma w poniższym regulaminie, powinien być w regulaminie ogólnym.
 6. Wszyscy uczestnicy rozgrywek zobowiązani są do znajomości regulaminu. Brak wiedzy o istniejącym przepisie nie jest usprawiedliwieniem do łamania tych zasad.
 7. Regulamin przed każdymi rozgrywkami będzie aktualizowany zgodnie z nową edycją gry.
 8. Do zgłoszenia się do pucharu/ligi/eventu w Pro Evolution Soccer 2020 wymagane jest podłączenie konsoli do internetu poprzez kabel ethernet.

§3. ZAPISY

 1. Zapisy do ligi/pucharu/eventu są otwarte dla każdego klanu.
 2. Zgłoszenia swoich klanów do turnieju można dokonywać poprzez stronę www.gaming-arena.eu.
 3. Zapisanie klanu do pucharu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu i regulaminu ogólnego.
 4. Nie trzeba być członkiem klanu aby wziąć udział w rozgrywkach. Znaczenie słowa klan jest wytłumaczone w §1.

§4. OBOWIĄZKI KLANÓW

 1. Organizator ma prawo wykluczyć gracza z turnieju za niewłaściwe zachowanie, czyli obrażanie innych graczy. Gracze podlegają karom zawartym w regulaminie ogólnym Gaming Arena, a także karom określonym w §7.
 2. Każdy gracz biorący udział w turnieju powinien spełniać §2 pkt.3 regulaminu ogólnego.
 3. Na maksymalnie 5 dni przed ligą/pucharem/eventem trzeba zgłosić tak zwany rooster zgodnie z §3 pkt.2 poniższego regulaminu. Niezgłoszenie w terminie będzie uznawane za niezgłoszenie klanu do rozgrywek.
 4. Każdy uczestnik ma obowiązek wpisania aktualnej nazwy: Steam, PSN lub GT w zależności od posiadanej platformy. Uczestnik nie ma możliwości zmiany konta na inne podczas trwania turnieju.

§5. ROZGRYWKA

 1. Zespoły zaczynają w fazach grupowych, które zostaną rozlosowane live na fanpejdżu Gaming Arena (informacja o Live będzie podana wcześniej).
 2. Po zakończonych fazach grupowych klany trafiają do fazy pucharowej.
 3. Organizator jest zobowiązany do podania, czy dane rozgrywki zakończą się imprezą lanową.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do podania miejsca rozegrania finału na minimum miesiąc przed zakończeniem fazy pucharowej.
 5. W pucharach stadiony na których zostaną rozegrane mecze są wybierane losowo poprzez grę.
 6. Każdy mecz jest rozgrywany zgodnie z poniższymi zasadami:
  a. Mecze rozgrywane są w friendly match lobby –  w zakładce Online wchodzimy w Friendly Match Lobby
  b. Wybieramy serwer – EU – 01 – DE / DE – 03
  c. Wybieramy: Create Match Room
  d. Ustawiamy Room Security na Enable Password i w Password wpisujemy hasło. Hasło na pokój (dowolne) jest po to aby nikt niepowołany nie wszedł do lobby.
  e. General Match Settings:
  – Match Time 10 minut,
  – Injuries OFF,
  – Time Limit and Extra Time – OFF(dotyczy fazy grupowej) ON (dotyczy fazy pucharowej),
  – No. of Substitutions 3
 7. W menu lobby naciskamy Invite i zapraszamy gracza, z którym mamy rozegrać spotkanie do pokoju.
 8. Każdy gracz wybiera dowolny zespół
 9. Zakładka Stadium:
  a. Stadium – Random (dotyczy pucharów i turniejów)
  b. Time –  Night
  c. Season/Weather –  Summer/Fine
  e. Length of grass –  Normal
  f. Pitch Conditions –  Dry
  W przypadku innych warunków pogodowych niż podane należy natychmiast przerwać mecz i założyć pokój na nowo. Jeśli gospodarz nie będzie mimo to chciał przerwać spotkania – walkower.
 10. Pozycja w tabeli będzie określana na podstawie §6.
 11. W przypadku, gdy jeden z klanów zrezygnuje z udziału w Lidze/Pucharze, wszystkie mecze związane z tym klanem są traktowane jako walkower (nawet mecze już rozegrane).
 12. Mecz można rozpocząć nie wcześniej niż o wyznaczonym czasie. Dopuszczalnym limitem czasowym na spóźnienie się na mecz jest 10 minut. Po tym czasie klan, który nie stawił się na mecz przegrywa spotkanie poprzez walkower.
 13. Jeśli dany gracz ma problem z przystąpieniem do meczu można poprosić o przełożenie spotkania, ale trzeba powiadomić o tym natychmiast administrację.
 14. Wszystkie mecze są rozgrywane zgodnie z kalendarzem. Zawodnicy  mają 3 dni na rozegranie jednego meczu. Później następuje dzień przerwy dla adminów (zbieranie wyników, aktualizacja tabeli, studio).
 15. Możliwości przeniesienia meczu na inny termin:
  a. wadliwie działające serwery w danej grze,
  b. globalny błąd sieciowy danej gry,
  c. jeśli obie drużyny się zgodzą i powiadomią Gaming Arena o danym fakcie, aczkolwiek meczu nie można rozegrać nie później niż w wyznaczonym terminie, który jest określony w kalendarzu.
 16. Przeniesiony mecz trzeba rozegrać jak najwcześniej, ale nie później niż trzy dni po wyznaczonym terminie. Okres trzech dni nie dotyczy w następujących przypadkach:
  a. brak aktywnych serwerów ze strony producenta gry,
  b. utrzymywanie się braku funkcji sieciowych z winy producenta gry.
  c. brak funkcji sieciowych ze strony producenta platformy.
 17. Jeśli dana liga/puchar/event rozpocznie się to jest do końca rozgrywany na zasadach w momencie rozpoczęcia. Oznacza to że jakiekolwiek dodatki, które dojdą do gry podczas update są surowo zabronione, aż do zakończenia rozgrywek.
 18. Jeśli na danym meczu nie ma streamera/komentatora Gaming Arena zastrzega sobie prawo, że może posiadać na danym meczu obserwatora. O tym fakcie drużyny będą powiadomione odpowiednio wcześnie aby nie zaburzyć terminu meczu.
 19. W przypadku jakichkolwiek konfliktów w trakcie meczu można należy przerwać mecz z zapisaniem wyniku i zgłosić sprawę do adminów na Discordzie poprzez system ticketów na kanale Ticket. Odpowiednie osoby przyjrzą się sprawie i rozstrzygną co zrobić. Jest możliwość zdyskwalifikowania obu zawodników jeśli nie będzie wystarczających dowodów na korzyść jednego z nich.
 20. Wszystkie dowody meczowe należy trzymać przez okres trwania turnieju +14 dni. Potwierdzenie wyników należy przesłać najszybciej jak to możliwe (do max godziny czasu). Jakakolwiek manipulacja zdjęciami jest surowo zabroniona i będzie skutkować surowymi karami.
 21. Jeśli w trakcie gry są problemy z połączeniem (lagi), które uniemożliwiają rozgrywkę, proszę nagrać fragment meczu i wyjść ze spotkania. Należy przesłać fragment spotkania do adminów, którzy zdecydują co dalej. Jeśli mecz zostanie rozegrany do końca wynik zostaje wpisany do tabeli. Także w przypadku problemów bardzo ważne będzie opuszczenie meczu, podanie powodu i przedstawienie dowodów na discord. Jeśli obaj gracze uznają, że interwencja admina nie jest potrzebna wtedy zapisują wynik z przerwanego spotkania, rozpoczynają następne i na koniec oba wyniki sumują. Muszą być zachowane screeny z przerwanego meczu i z tego zakończonego.

     §6. PUNKTACJA STOSOWANA PRZEZ ORGANIZATORA

 1. Punktacja stosowana w fazie grupowej:
  a. trzy punkty za wygraną,
  b. jeden punkt za remis,
  c. 0 punktów za przegraną.
 2. W przypadku tej samej liczby punktów o pozycji w tabeli decydują: bilans bramkowy, a dopiero później bezpośrednie starcie między drużynami.
 3. Każdy z zawodników musi przesłać wynik spotkania na Discord na odpowiednim do tego kanale, który będzie podany przed rozpoczęciem rozgrywek.

§7. KARY I PRZEWINIENIA

         Gaming Arena przyjmuje następujący system kar, które dotyczą wyłącznie rozgrywek w Pro Evolution Soccer. Uczestnicy biorący udział w rozgrywkach Gaming Arena są zobowiązani do zapoznania się z poniższym systemem kar, a także z systemem kar znajdującym się w regulaminie ogólnym.

Wszystkie dowody na przewinienia musi dostarczyć osoba/klan oskarżająca drugą stronę. W trakcie trwania rozpatrywania zgłoszenia Komisja Dyscyplinarna może poprosić o dowody na obronę od strony broniącej się.

Zgłoszenie złamania regulaminu zgłaszamy poprzez discord na odpowiednim do tego kanale.

 

Nazwa zgłoszenia

Opis

Kara

Czy przechodzi na następny sezon/puchar/event /inną grę

Lag cheat

użycie przez gracza tak zwanego lag cheatu który powoduje zatrzymanie rozgrywki komunikatem o pogorszeniu łącza i przerwaniem meczu z tego powodu

walkower w danym meczu i dyskwalifikacja z rozgrywek

Tak

Ustawiony mecz

Jeśli dany mecz został ustawiony, czyli jeden gracz podłożył się drugiemu i dostaniemy na to dowody.

walkower w danym meczu i dyskwalifikacja z rozgrywek

Tak

 

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Gaming Arena ma prawo do zmian w regulaminie w trakcie trwania rozgrywek.
 2. Gaming Arena zobowiązuje się do powiadomienia graczy o ewentualnych zmianach, jakie zaszły w rozgrywkach lub regulaminie.
 3. Wszelkie kwestie nieuregulowane w regulaminie pozostają do decyzji zarządu Gaming Arena.
 4. Jeśli zapis wymaga wyjaśnienia prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@gaming-arena.eu.
 5. Gaming Arena zastrzega sobie prawo do wysyłania nagród (jeżeli były przewidziane) do 14 dni od momentu ukończenia rozgrywek. Ma to na celu rozpatrzenie ewentualnych zgłoszeń dotyczących ostatnich meczów.
 6. Nagrody rzeczowe uzyskane przez zwycięzców będą wysyłane do kapitana klanu lub osoby wskazanej przez kapitana.
 7. Gaming Arena zastrzega sobie prawo do wykorzystywania informacji podanych w zgłoszeniu od klanów do wykorzystywania ich w informacjach, reklamach i innych formach przekazu dotyczących rozgrywek.
 8. Decyzje Gaming Arena są nieodwołalne. 

Wizerunek osób przebywających na rozgrywkach Gaming Arena i Sprzymierzeni Gaming może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów sprawozdawczych, dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych. Biorąc udział w rozgrywkach Gaming Arena i Sprzymierzeni Gaming uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku. Zgoda obejmuje wykorzystanie i powielanie wykonanych zdjęć i materiału filmowego za pośrednictwem dowolnego medium.

Regulamin powstał na potrzeby Gaming Arena i Sprzymierzeni Gaming. Zabrania się kopiowania jego w części lub całości dla potrzeb innych, niż wspomniane.

error: Treść chroniona