fbpx

Regulamin Ogólny Gaming Arena

REGULAMIN OGÓLNY GAMING ARENA

Gaming Arena jest zbiorem entuzjastów gier sieciowych na platformach PC, PS4 i Xbox.

Poniższy regulamin jest pomocą dla administracji w celu podejmowania decyzji. Wszystkie decyzje podejmowane przez administrację opierają się na zasadach fair play i zdrowym rozsądku.

§1. DEFINICJE POJĘĆ

Klan – grupa graczy występujących razem pod jedną nazwą, w zależności od gry, zwana: drużyna, klan, pluton, oddział – w niniejszym regulaminie dalej: klan.

Puchar – pojedynczy (rozgrywany do wyłonienia zwycięzcy) turniej typu OpenCup lub jako seria pojedynczych turniejów, typ rozgrywki dostępny na Gaming Arena.

Liga – funkcjonujący w określonych ramach czasowych, zwanych sezonem, system rozgrywek umożliwiający zapisanym do niej drużynom spotkanie się w przynajmniej dwóch meczach (“home” i “away”), gdzie po rozegraniu wszystkich spotkań o zwycięstwie (w lidze lub sezonie ligi) decyduje liczba dużych punktów. Jeśli liczba punktów jest taka sama decyduje liczba małych punktów.

Uprawniony/Nieuprawniony gracz – uprawniony gracz to taki, który jest zgłoszony przez dany klan, posiada jego emblemat i tag. Jeśli z którychś z powyższych elementów nie jest spełniony przez danego gracza, jest on graczem nieuprawnionym.

Mecz – Forma potyczki zależna od gry, która reguluje dane starcie.

BO3/BO5 – Best Of 3/Best Of 5. Przy systemie BO3 gra się do dwóch wygranych, klan która pierwszy wygra dwa razy zwycięża. Możliwe wyniki to 2:0, 2:1, 0:2, 1:2. Natomiast przy BO5 gra się do trzech wygranych, klan który pierwszy wygrał trzy mecze z pięciu zwycięża. Możliwe wyniki to: 3:0, 3:1, 3:2, 0:3, 1:3, 2:3.

Host – Pod pojęciem hosta rozumiemy osobę, która zakłada lobby i zaprasza do gry pozostałe osoby.

Lobby – miejsce w którym znajdują się gracze przed przystąpieniem do gry.

Origin – Nick stosowany przez platformę Origin dostarczoną przez Electronic Arts

PSN – Nick stosowany przez platformę Playstation dostarczoną przez Sony

GT – Nick stosowany przez platformę Xbox dostarczoną przez Microsoft

Uplay – Nick stosowany przez platformę Uplay dostarczoną przez Ubisoft

Glitch – błąd w grze wykorzystywany w celu oszustwa, działający na niekorzyść innych

Mapa – wirtualne miejsce potyczki pomiędzy graczami, mapa może dzielić się na rundy

Runda – bardzo często część rozgrywki która może decydować o wygraniu mapy

 

§2. ZASADY UCZESTNICTWA W ROZGRYWKACH GAMING ARENA

 1. Do Lig lub do Pucharów organizowanych przez Gaming Arena może się zgłosić każdy klan.
 2. Klany mają możliwość zgłoszenia maksymalnie tyle osób, ile jest określone w regulaminie dotyczącym danej gry. Dodatkowo w rozgrywkach trwających dłużej niż miesiąc Gaming Arena otwiera tak zwane 3-dniowe okienko transferowe. Szczegóły i zasady będą ustalane przed każdym eventem.
 3. Każdy gracz zgłoszony przez klan powinien spełniać oznaczenia PEGI oraz nie może reprezentować innego klanu w tym samym sezonie lub edycji pucharu. Inaczej gracz jest uznawany za nieuprawnionego gracza.
 4. Każdy gracz zgłoszony do ligi/pucharu/eventu powinien być narodowości polskiej, nie wyklucza to osób z podwójnym obywatelstwem.
 5. Zabronione jest używanie obraźliwych nazw klanów, tagów i wszelakich logotypów. Próba zgłoszenia takiego klanu będzie od razu rozpatrzona negatywnie.
 6. Kapitan klanu odpowiedzialny jest za zapoznanie graczy jego klanu z regulaminem ogólnym oraz dotyczącym danej rozgrywki.
 7. Po rozegranym ostatnim meczu ligi/pucharu/eventu, kapitanowie drużyn biorących udział w ostatnim meczu rozgrywek mogą być poproszeni o stawienie się na streamie w celu przeprowadzenia krótkiego wywiadu, ewentualnie może wyznaczyć osobę reprezentująca klan, ale musi to zrobić przed meczem.
 8. Klany zgłaszające się do ligi/pucharu/eventu zobowiązują się do dostarczenia: logo klanu, rooster klanu, tagu klanu, pełnej nazwy klanu.
 9. Minimalną liczbą osób zgłaszanych do rozgrywek jest liczba osób jakie są wymagane przez rozgrywki, np.: jeśli rozgrywki toczą się w systemie 5 vs. 5 to minimalna liczbą graczy jaką się zgłasza do rozgrywek jest 5.
 10. Minimalna liczba osób do rozpoczęcia meczu jest liczba osób w drużynie minus jeden. nie dotyczy to rozgrywek 1 vs. 1 gdzie minimalną liczbą osób do rozpoczęcia meczu jest 1.
 11. Zgłaszając do rozgrywek konta wszyscy są zobowiązani do zachowania reguły jedno konto jeden gracz. Każde złamanie tej zasady będzie surowo karane. 
 12. Wszyscy uczestnicy rozgrywek Gaming Arena zobowiązani są do znajomości regulaminu. Brak wiedzy o istniejącym przepisie, nie jest usprawiedliwieniem do łamania tych zasad.

§3. ROZGRYWKA

 1. Jeśli do danego pucharu/ligi zapisze się ponad 8 klanów to zostają one podzielone na dwie lub więcej dywizji poprzez losowanie.
 2. Po zakończonych fazach grupowych klany trafiają do fazy pucharowej na końcu której w finale będa mogły się zmierzyć na imprezie lanowej organizowanej przez Gaming Arena i Sprzymierzeni Gaming.
 3. Organizator jest zobowiązany do podania, czy dane rozgrywki zakończą się imprezą lanową.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do podania miejsca rozegrania finału na minimum miesiąc przed zakończeniem fazy pucharowej.
 5. Drużyny są zobowiązane do zgłoszenia wybranej przez siebie wirtualnej lokalizacji (mapy/stadionu/etc.) najpóźniej do 24 godzin przed meczem za pomocą formularza na stronie www.
 6. Jeśli wirtualne lokalizacje nie zostaną zgłoszone w terminie, to drużyny rozgrywają mecz na następujących lokalizacjach, określonych w pomniejszych regulaminach dotyczących danych rozgrywek.
 7. Każdy mecz jest rozgrywany zgodnie z regulaminem dotyczącym danej gry.
 8. Pozycja w tabeli będzie określana na podstawie pomniejszego regulaminu.
 9. Puchar, w zależności od ilości zgłoszonych klanów, może być podzielony na system grupowy, a później pucharowy.
 10. W przypadku, gdy jeden z klanów zrezygnuje z udziału w Lidze/Pucharze, wszystkie mecze związane z tym plutonem są traktowane jako walkower (nawet mecze już rozegrane).
 11. Mecz można rozpocząć nie wcześniej niż o wyznaczonym czasie. Dopuszczalnym limitem czasowym na spóźnienie się na mecz jest 10 minut. Po tym czasie klan, który nie stawił się w komplecie może rozegrać mecz w osłabieniu lub ewentualnie oddać mecz walkowerem.
 12. Jeśli dany gracz ma problem z przystąpieniem do meczu, należy niezwłocznie wstawić do meczu gracza rezerwowego, który był wcześniej zgłoszony do ligi/pucharu/eventu. Maksymalny czas na rozpoczęcie meczu to 10 min. Po 10 minutach należy rozpocząć mecz zgodnie z pkt 11 §3.
 13. Wszystkie mecze są rozgrywane zgodnie z kalendarzem.
 14. Możliwości przeniesienia meczu na inny termin:
  a. wadliwie działające serwery w danej grze,
  b. globalny błąd sieciowy danej gry,
  c. 
  awaria systemu komunikacji głosowej w przypadku konsol lub niedostępność systemu komunikacji głosowej w przypadku komputerów PC tuż przed meczem,
  d. 
  jeśli obie drużyny się zgodzą i powiadomią Gaming Arena o danym fakcie, aczkolwiek meczu nie można rozegrać nie później niż w wyznaczonym terminie, który jest określony w kalendarzu.
 15. Przeniesiony mecz trzeba rozegrać jak najwcześniej, ale nie później niż trzy dni po wyznaczonym terminie. Okres trzech dni nie dotyczy w następujących przypadkach:
  a. brak aktywnych serwerów ze strony producenta gry,
  b. 
  utrzymywanie się braku funkcji sieciowych z winy producenta gry.
  c. 
  brak funkcji sieciowych ze strony producenta platformy.
 16. Łączenie się klanów – tak zwane fuzje. Fuzje są dozwolone, ale nie ma możliwości podziału danego klanu. Jeśli Klany się połączą w danym sezonie lub pucharze muszą stworzyć tylko jeden klan, który:
  a. 
  będzie posiadał co najmniej odpowiednią ilość zawodników, którzy występowali w klanie, którego nazwę przyjmują.
 17. Rozłam klanu/rozpad klanu. Jeśli dany klan się rozpadnie lub nastąpi w nim rozłam, jest możliwe kontynuowanie gry w evencie pod warunkiem, że klan który powstanie w jego miejsce będzie posiadał minimum 3 zawodników z oryginalnego składu. W przypadku rozpadu klanu i zaprzestania grania w evencie wszystkie mecze z danym klanem są traktowane jak w pkt 10 §3.
 18. Jeśli w trakcie meczu padnie remis i jest przewidziana dogrywka, obie drużyny mogą zgłosić chęć zrobienia pięciominutowej przerwy, niezależnie od tego, czy druga strona się zgodzi, czy też nie. Należy o tym niezwłocznie powiadomić drużynę przeciwną.
 19. Do rozgrywek można zgłosić gracza nie spełniającego któregoś z punktów po uprzednim zgłoszeniu do Gaming Arena i weryfikacji danego gracza.
 20. Jeśli dana liga/puchar/event rozpocznie się jest do końca rozgrywany na zasadach w momencie rozpoczęcia. Oznacza to że jakiekolwiek dodatki, które dojdą do gry podczas update są surowo zabronione, aż do zakończenia rozgrywek.
 21. Jeśli na danym meczu nie ma streamera/komentatora Gaming Arena zastrzega sobie prawo że może posiadać na danym meczu obserwatora. o tym fakcie drużyny będą powiadomione odpowiednio wcześnie aby nie zaburzyć terminu meczu.

§4. ZGŁASZANIE ZŁAMANIA ZASAD

 1. Zgłoszenie złamania zasad odbywa się poprzez oficjalną stronę https://gaming-arena.eu/ lub przez oficjalny e-mail: info@gaming-arena.eu
 2. Na zgłoszenie przewinienia klan ma 24h od momentu zakończenia meczu. Po tym czasie każde zgłoszenie będzie rozpatrywane negatywnie.
 3. Gaming Arena na rozpatrzenie wniosku o złamanie zasad ma 48h od momentu wysłania zgłoszenia.
 4. Decyzja w sprawie rozpatrzenia wniosku jest nieodwołalna.
 5. Jednostką właściwą do rozwiązywania sporów między plutonami jest komisja dyscyplinarna, utworzona z graczy na zasadzie:
 1. Na Ps4 są to gracze z PC lub Xbox
 2. Na Xbox są to gracze z PC lub PS4
 3. Na PC są to gracze z PS4 lub Xbox
 4. Wszyscy Uczestnicy Ligi mogą a nawet powinni dołączyć do Oficjalnego Discorda Polskiej Ligi Battlefield. Aby zdobyć zaproszenie należy zgłosić się do zarządu Ligi. Discord ma osobny regulamin.

§5. SYSTEM PRZEWINIEŃ I KAR

Gaming Arena przyjmuje następujący system kar ogólnych, które w rozgrywkach są uzupełniane poprzez regulaminy pomniejsze. Uczestnicy biorący udział w rozgrywkach Gaming Arena są zobowiązani do zapoznania się z poniższym systemem kar, a także z systemem kar znajdującym się w pomniejszych regulaminach.

Wszystkie kary są naliczane zgodnie z poniższym schematem i wszystkie się sumują bądź przechodzą do następnej ligi/pucharu/eventu. Wszystkie dowody na przewinienia musi dostarczyć osoba/klan oskarżająca drugą stronę. W trakcie trwania rozpatrywania zgłoszenia Komisja Dyscyplinarna może poprosić o dowody na obronę od strony broniącej się.

Gaming Arena przewiduje prawo do odwołania się od decyzji Komisji Dyscyplinarnej.

Kary, w których są naliczane dni, w których dany gracz nie bierze udziału w lidze, obowiązują od dnia wydania decyzji komisji dyscyplinarnej. Przykładowo jeśli gracz dostanie zakaz gry na 10 dni 10.11 to wtedy do eventów może wrócić 20.11.

 

Nazwa zgłoszenia Opis Kara Czy przechodzi na następny sezon/puchar/event /inną grę
Gracz spoza roostera 1 Wystawienie do meczu nieuprawnionego gracza Walkower w meczu, w którym zagrał nieuprawniony gracz NIE
Gracz spoza roostera 2 Jeśli dany gracz nie był zgłoszony do roostera, a mimo tego zagrał, wtedy gracz również ponosi konsekwencje 5 dni zakazu gry w lidze/pucharze/evencie TAK
Gracz spoza roostera 3 Granie w meczu pomimo bana Walkower w meczu, w którym zagrał nieuprawniony gracz oraz 5 dni zakazu gry w lidze/pucharze/evencie NIE/TAK
Spam Komisji Spamowanie Komisji Dyscyplinarnej w sprawie rozpatrzenia wcześniej zgłoszonego wniosku 5 dni zakazu gry w lidze/pucharze/evencie TAK
Obrażanie Graczy Obrażanie innych graczy na publicznych serwisach związanych z Gaming Arena (nie bierzemy pod uwagę serwisów nie związanych z Gaming Arena) 20 dni zakazu gry w lidze/pucharze/evencie TAK
Obrażanie GA Obrażanie członków Gaming Arena a także osób związanych z działalnością Gaming Arena takich jak: Sprzymierzeni, komentatorzy, graficy. 30 dni zakazu gry w lidze/pucharze/evencie TAK
Oszustwo Oskarżanie drugiego klanu o oszustwo bez podesłania dowodów pokazujących dokonanie oszustwa -3 duże punkty do tabeli TAK
Podszywanie Podszywanie się pod członka Gaming Arena lub osoby związanej z GA 90 dni zakazu gry w lidze/pucharze/evencie TAK
Podszywanie 2 Podszywanie się pod innego gracza 90 dni zakazu gry w lidze/pucharze/evencie TAK
Fałszowanie Przesyłanie fałszywych dowodów do Komisji Dyscyplinarnej, które dotyczą zgłoszenia przewinienia -3 duże punkty do tabeli TAK – przechodzi na następny sezon/puchar/event,

NIE – nie przechodzi na inne gry

Recydywa Popełnianie przez danego gracza/klanu tych samych przewinień trzy razy z rzędu. Dotyczy to też spóźnień na mecze. Wykluczenie gracza bądź klanu z rozgrywek Możliwe w zależności od przewinienia.
Opuszczenie serwera Opuszczenie serwera przez jedną z drużyn traktuje się jako poddanie meczu Walkower w danym meczu. NIE
Używki Granie meczu lan pod wpływem alkoholu lub innych używek jest surowo zabronione. Wykluczenie z rozgrywek. Jeśli dotyczy ostatniego meczu w rozgrywkach kara przechodzi na następny sezon. TAK – na wszystkie rozgrywki
GT/PSN/Origin Zmian nicku gracza musi być zgłoszona do organizatora. Jeśli nie będzie ona zgłoszona, wtedy dany gracz zostaje uznany za gracza nieuprawnionego do gry. Walkower w danym meczu. NIE
NICK Stosowanie obraźliwych GT/PSN/ORIGIN są surowo zabronione, dotyczy to także używanie zagranicznych słów a także skrótów wskazujących jednoznacznie na obraźliwy charakter nicku. Dyskwalifikacja gracza używającego obraźliwego nicku TAK – na wszystkie rozgrywki
Fałszowanie wyników Próba wysłania fałszywego wyniku meczu -10 dużych punktów do tabeli TAK

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Gaming Arena ma prawo do zmian w regulaminie w trakcie trwania rozgrywek.
 2. Gaming Arena zobowiązuje się do powiadomienia graczy o ewentualnych zmianach, jakie zaszły w rozgrywkach lub regulaminie.
 3. Wszelkie kwestie nieuregulowane w regulaminie pozostają do decyzji zarządu Gaming Arena.
 4. Jeśli zapis wymaga wyjaśnienia prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@gaming-arena.eu.
 5. Gaming Arena zastrzega sobie prawo do wysyłania nagród (jeżeli były przewidziane) do 14 dni od momentu ukończenia rozgrywek. Ma to na celu rozpatrzenie ewentualnych zgłoszeń dotyczących ostatnich meczów.
 6. Nagrody rzeczowe uzyskane przez zwycięzców będą wysyłane do kapitana klanu lub osoby wskazanej przez kapitana.
 7. Gaming Arena zastrzega sobie prawo do wykorzystywania informacji podanych w zgłoszeniu od klanów do wykorzystywania ich w informacjach, reklamach i innych formach przekazu dotyczących rozgrywek.
 8. Decyzje Gaming Arena są nieodwołalne.

Wizerunek osób przebywających na rozgrywkach Gaming Arena i Sprzymierzeni Gaming może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów sprawozdawczych, dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych. Biorąc udział w rozgrywkach Gaming Arena i Sprzymierzeni Gaming uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku. Zgoda obejmuje wykorzystanie i powielanie wykonanych zdjęć i materiału filmowego za pośrednictwem dowolnego medium.

Regulamin powstał na potrzeby Gaming Arena i Sprzymierzeni Gaming. Zabrania się kopiowania jego w części lub całości dla potrzeb innych, niż wspomniane.

*PEGI jest to wiek zalecany przez producenta gry.

error: Treść chroniona