fbpx

Regulamin rozgrywek Rainbow Six: Siege

REGULAMIN ROZGRYWEK RAINBOW SIX SIEGE

Poniższy regulamin dotyczy rozgrywek w grę Rainbow Six Siege. Jest on uzupełnieniem do regulaminu ogólnego zawartego na stronie www.gaming-arena.eu.

§1. DEFINICJE POJĘĆ

Patrz Regulamin Ogólny Gaming Arena

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Liga/puchar/event organizowany jest przez Gaming Arena.
 2. Regulamin pucharu Gaming Arena jest oparty na zasadach ESL, które można znaleźć na stronie ESL.
 3. Każdy gracz musi przestrzegać regulaminu ogólnego, który można znaleźć na www.gaming-arena.eu w dziale regulamin ogólny.
 4. Klan zgłaszający się do ligi/pucharu/eventu akceptuje poniższy regulamin.
 5. Jeśli jakiegoś przypadku nie ma w poniższym regulaminie, powinien być w regulaminie ogólnym.
 6. Wszyscy uczestnicy rozgrywek zobowiązani są do znajomości regulaminu. Brak wiedzy o istniejącym przepisie nie jest usprawiedliwieniem do łamania tych zasad.
 7. Kapitan klanu jest zobowiązany do tego, aby jego klan znał poniższy regulamin, a także regulamin ogólny.
 8. Regulamin przed każdymi rozgrywkami będzie aktualizowany zgodnie z zasadami ESL

§3. ZAPISY

 1. Zapisy do ligi/pucharu/eventu są otwarte dla każdego klanu.
 2. Liczba graczy do ligi/pucharu/eventu nie może przekraczać 15 osób z jednego klanu w lidze i do 8 osób w pucharze lub evencie. W przypadku rozgrywek dłuższych niż 1 miesiąc będą organizowane okienka transferowe co 5 kolejek, podczas których będzie można wymienić maksymalnie 3 graczy, przy czym z oryginalnego składu na koniec rozgrywek musi zostać co najmniej 3 graczy.
 3. Zgłoszenia klanu do turnieju można dokonywać poprzez stronę www.gaming-arena.eu.
 4. Zapisanie klanów do pucharu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu i regulaminu ogólnego.
 5. Każdy klan może zapisać maksymalnie dwie drużyny, składające się z graczy właściwego klanu, jednakże muszą się różnić emblematem i tagiem w celu ułatwienia pracy członkom Gaming Arena

§4. OBOWIĄZKI KLANÓW

 1. Organizator ma prawo wykluczyć gracza z turnieju za niewłaściwe zachowanie, czyli obrażanie innych graczy. Gracze podlegają karom zawartym w regulaminie ogólnym Gaming Arena, a także karom określonym w §7.
 2. Każdy gracz biorący udział w turnieju powinien spełniać §2 pkt.3 regulaminu ogólnego.
 3. Na maksymalnie 5 dni przed ligą/pucharem/eventem trzeba zgłosić tak zwany rooster zgodnie z §3 pkt.2 poniższego regulaminu. Nie zgłoszenie w terminie będzie uznawane za nie zgłoszenie klanu do rozgrywek.
 4. Każdy uczestnik ma obowiązek wpisania aktualnej nazwy Uplay, PSN lub GT w zależności od posiadanej platformy.
  Uczestnik nie ma możliwości zmiany konta na inne podczas trwania turnieju.
 5. Uczestnik ma możliwość zmiany nazwy Uplay (pamiętając, iż nie może to być zmiana konta). O zmianie nazwy konta należy poinformować administratora rozgrywek.
 6. Ograniczenie opóźnienia łącza – Uczestnik jest odpowiedzialny za swój sprzęt oraz łączę. Dopuszcza się ping nie wyższy niż 100ms.

§5. ROZGRYWKA

 1. Liga/puchar/event w Rainbow Six Siege rozgrywany jest zawsze w aktualnej wersji gry.
 2. Organizator przed rozpoczęciem turnieju udostępnia terminarz rozgrywek.
 3. Terminarz w lidze jest ustawiony na zasadzie, że klany grają w parach dom-wyjazd, wyjazd-dom.
 4. Wszystkie rozgrywki Gaming Arena są prowadzone w systemie 5 vs. 5 dla skrócenia zapisu będzie stosowany zapis T5.
 5. Mecz rozpoczyna się o zaplanowanej wcześniej godzinie, która jest podana w kalendarzu rozgrywek. Nie ma żadnych rund rozgrzewkowych.
 6. W celu rozegrania rozgrywki w lidze/pucharze/evencie klan wymieniony jako pierwszy w parze wybiera mapę.
 7. Klany banują mapy z puli map aż zostaną 3. Następnie klany określają którą mapę chcą zagrać.
  Zawsze najpierw rozgrywana jest mapa, którą wybrał klan wymieniony jako pierwsza w parze.
 8. Trzecia mapa, która jest przewidziana na dogrywkę jest stosowana tylko i wyłącznie w fazie play off, ale nie w lidze.
 9. Na serwerze mogą znajdować się tylko zawodnicy klanów biorących udział w meczu, obserwator Gaming Arena oraz komentator ustalony przez organizatora.
 10. W przypadku nieobecności castera Gaming Areny grę hostuje kapitan klanu wymieniony jako pierwszy w parze, lub gracz wyznaczony przez kapitana tego klanu.
 11. Klan ma prawo do zrobienia jednego rehosta na cały mecz bez podania przyczyny. Aktualną rundę należy dograć i zachować wynik (patrz Tabela Kar i przewinień §7).
 12. Na cały mecz przysługują trzy wymuszone rehosty.
 13. Klany po rehoście mają obowiązek wybrać takich samych operatorów oraz taki sam punkt obrony.
 14. Każdy klan zobowiązana jest do wpisania wyników meczu na stronie www.gaming-arena.eu oraz zaopatrzyć wyniki w odpowiednie screeny.
 15. Ustawienia gry:
  a. Playlist Type: Normal Mode – Tryb Normalny
  b. Server Type: Dedicated Server – Typ Serwera: Serwer Dedykowany
  c. Voice Chat: Team Only – Komunikacja głosowa: Tylko drużynowa
  d. Time of the Day: Day – pora dnia: Dzień
  e. HUD Settings: Pro League – ustawienia interfejsu: Pro League
 16. Ustawienia meczu:
  a. Number of Bans: 4 – liczba banów: 4
  b. Ban Timer: 20 – czas fazy banowania: 20
  c. Number of Rounds: 12 – liczba rund: 12
  d. Attacker/Defender role swap: 6 – Zmiana ról atakujący/obrońca: 6
  e. Overtime: 3 Rounds – Rundy w dogrywce: 3
  f. Overtime score difference: 2 – Różnica wyniku w dogrywce: 2
  g. Overtime role change: 1 – Zmiana ról w dogrywce: 1
  h. Objective Rotation Parameter: 2 – Parametr zmiany celu: 2
  i. Objective Type Rotation: Rounds Played – Rotacja zmiany celów: Rozegrane Rundy
  j. Attacker unique spawn: On – Unikatowe miejsce odradzenia atakujących: Włączone
  k. Pick Phase Timer: 15 – Czas fazy wybierania: 15
  l. 6TH Pick Phase: On – Faza szóstego wyboru: Włączone
  m. 6TH Pick Phase Timer: 15 – Czas fazy szóstego wyboru: 15
  n. Reveal Phase Timer: 5 – Czas fazy odkrywania: 5
  o. Damage handicap: 100 – Handicap w obrażeniach: 100
  p. Friendly fire damage: 100 – Obrażenia od ognia sojuszników: 100
  r. Injured: 20 – Ranny: 20
  s. Sprint: On – Sprint: Włączony
  t. Lean: On – Wychylanie: Włączone
  u. Death Replay: Off – Powtórka po śmierci: Wyłączone
 17. Ustawienia trybu TDM Bomb
  a. Plant duration: 7 – Czas podkładania: 7
  b. Defuse duration: 7 – Czas rozbrajania: 7
  c. Fuse time: 45 – Detonacja: 45
  d. Defuse Carrier Selection: On – Wybór przenoszącego rozbrajacz: Włączone
  e. Preparation Phase Duration: 45 – Czas trwania fazy przygotowań: 45
  f. Action Phase Duration: 180 – Czas trwania fazy akcji: 180
 18. Restrykcje dotyczące operatorów
  Zabrania się używać następujących operatorów:
  a. Lion
  b. Gridlock
  c. Mozzie
 19. Pula map:
  a. Bank – Bank
  b. Border – Granica
  c. Club House – Klub
  d. Consulate – Konsulat
  e. Coastline – Wybrzeże
  f. Oregon – Oregon
  g. Villa – Willa

 

§6. PUNKTACJA STOSOWANA PRZEZ ORGANIZATORA

 1. Punktacja stosowana w lidze:
  a. Za wygranie rundy klan dostaje 1 mały punkt do tabeli.
  b. Za remis w całym meczu klan dostaje 1 duży punkt do tabeli (punkt nie dotyczy fazy play off)
  c. Za wygranie meczu klan dostaje 3 duże punkty do tabeli.
 2. W pucharze lub evencie jest stosowana zasada BO3 lub BO5. Każdy event będzie posiadał stosowną informację o tym.
 3. Każdy klan jest zobowiązany do zrobienia zrzutu ekranu, bądź ewentualnie zdjęcia z zakończonego każdego etapu gry i wrzucenie wyników na stronie www.gaming-arena.eu.

§7. KARY I PRZEWINIENIA

         Gaming Arena przyjmuje następujący system kar, które dotyczą wyłącznie rozgrywek w Rainbow Six. Uczestnicy biorący udział w rozgrywkach Gaming Arena są zobowiązani do zapoznania się z poniższym systemem kar, a także z systemem kar znajdującym się w regulaminie ogólnym.
Wszystkie dowody na przewinienia musi dostarczyć osoba/klan oskarżająca drugą stronę. W trakcie trwania rozpatrywania zgłoszenia Komisja Dyscyplinarna może poprosić o dowody na obronę od strony broniącej się.
Gaming Arena przewiduje prawo do odwołania się od decyzji Komisji Dyscyplinarnej.
Zgłoszenie złamania regulaminu zgłaszamy poprzez stronę www, wpisując w tytule zgłoszenia: nazwę oraz mecz którego dotyczy zgłoszenie.

Nazwa zgłoszenia Opis Kara Czy przechodzi na następny sezon/puchar/event /inną grę
Operator Użycie niedozwolonego operatora Przegrana każda runda, w której użyto niedozwolonego operatora NIE
Gracz spoza roostera 1 Wystawienie do meczu nieuprawnionego gracza Walkower w meczu, w którym zagrał nieuprawniony gracz NIE
Gracz spoza roostera 2 Jeśli dany gracz nie był zgłoszony do roostera, a mimo tego zagrał, wtedy gracz również ponosi konsekwencje 5 dni zakazu gry w lidze/pucharze/evencie NIE
Gracz spoza roostera 3 Granie w meczu pomimo bana Walkower w meczu, w którym zagrał nieuprawniony gracz oraz 5 dni zakazu gry w lidze/pucharze/evencie NIE/TAK
Spóźnienie Dopuszczalne jest spóźnienie na mecz do 10 minut. Po upływie czasu mecz wygrywa klan, który jest w komplecie poprzez walkower. NIE
Recydywa R6 Jeśli dany gracz w ciągu trzech meczy złamie regulamin, zostaje to nazwane recydywą i podlega karze. wykluczenie gracza z rozgrywek Możliwe przeniesienie na następne rozgrywki, jeśli ostatnie złamanie zasady nastąpi w ostatnim meczu rozgrywek.
Ping Gracze nie mogą posiadać pingu powyżej 100 ms. Jeśli zdarzy się przypadek, że ktoś posiada ping powyżej 100 ms należy wysłać trzy screeny w odstępach 45 sek. Trzeba dograć rundę w osłabionym składzie, jeśli klan się nie zgadza, wtedy mecz jest oddany walkowerem. NIE
Serwer Jeśli jest źle ustawiony serwer, należy jak najszybciej ustawić go ponownie i poprawnie. Jeśli mecz zakończy się na źle ustawionym serwerze, mecz uznaje się za nieważny i należy go powtórzyć jak najszybciej. NIE
Rehost 1 Przy ponownym rehoście niewymuszonym należy rozpocząć grę z zachowanym: wynikiem, mapami i zbanowanymi operatorami z poprzedniej rundy. Jeśli po rehoście nie są zachowane: mapy, wynik i operatorzy drużyna hostująca przegrywa mapę walkowerem. NIE
Rehost 2 Po trzech wymuszonych nieudanych rehostach należy niezwłocznie wprowadzić rezerwowego zawodnika. Czwarty wymuszony rehost kończy się walkowerem. NIE
Glitch Stosowanie glitchy w grze jest surowo zabronione.  Przy pierwszym zastosowaniu glitcha gracz dostaje ostrzeżenie, przy drugim zastosowaniu glitcha dostaje dyskwalifikację z meczu. Klan w którym gracz zastosował glitch musi dokończyć mecz bez danego gracza. NIE


§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Gaming Arena ma prawo do zmian w regulaminie w trakcie trwania rozgrywek.
 2. Gaming Arena zobowiązuje się do powiadomienia graczy o ewentualnych zmianach, jakie zaszły w rozgrywkach lub regulaminie.
 3. Wszelkie kwestie nieuregulowane w regulaminie pozostają do decyzji zarządu Gaming Arena.
 4. Jeśli zapis wymaga wyjaśnienia prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@gaming-arena.eu.
 5. Gaming Arena zastrzega sobie prawo do wysyłania nagród (jeżeli były przewidziane) do 14 dni od momentu ukończenia rozgrywek. Ma to na celu rozpatrzenie ewentualnych zgłoszeń dotyczących ostatnich meczów.
 6. Nagrody rzeczowe uzyskane przez zwycięzców będą wysyłane do kapitana klanu lub osoby wskazanej przez kapitana.
 7. Gaming Arena zastrzega sobie prawo do wykorzystywania informacji podanych w zgłoszeniu od klanów do wykorzystywania ich w informacjach, reklamach i innych formach przekazu dotyczących rozgrywek.
 8. Decyzje Gaming Arena są nieodwołalne. 

Wizerunek osób przebywających na rozgrywkach Gaming Arena i Sprzymierzeni Gaming może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów sprawozdawczych, dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych. Biorąc udział w rozgrywkach Gaming Arena i Sprzymierzeni Gaming uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku. Zgoda obejmuje wykorzystanie i powielanie wykonanych zdjęć i materiału filmowego za pośrednictwem dowolnego medium.
Regulamin powstał na potrzeby Gaming Arena i Sprzymierzeni Gaming. Zabrania się kopiowania jego w części lub całości dla potrzeb innych, niż wspomniane.

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. więcej informacji.

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij