fbpx

Regulamin rozgrywek Apex Legends

Regulamin rozgrywek Apex Legends

 

1. DEFINICJE POJĘĆ

Patrz Regulamin Ogólny Gaming Arena

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Liga/puchar/event organizowany jest przez Gaming Arena.
 2. Regulamin pucharu został spisany przez Gaming Arena.
 3. Każdy gracz musi przestrzegać regulaminu ogólnego, który można znaleźć na www.gaming-arena.eu w dziale regulamin ogólny.
 4. Klan zgłaszający się do ligi/pucharu/eventu akceptuje poniższy regulamin.
 5. Jeśli jakiegoś przypadku nie ma w poniższym regulaminie, powinien być w regulaminie ogólnym.
 6. Wszyscy uczestnicy rozgrywek zobowiązani są do znajomości regulaminu. Brak wiedzy o istniejącym przepisie nie jest usprawiedliwieniem do łamania tych zasad.
 7. Kapitan klanu jest zobowiązany do tego, aby jego klan znał poniższy regulamin, a także regulamin ogólny.
 8. Regulamin przed każdymi rozgrywkami będzie aktualizowany, jeśli będzie tego wymagał.

§3. ZAPISY

 1. Zapisy do ligi/pucharu/eventu są otwarte dla każdego klanu.
 2. Liczba graczy do ligi/pucharu/eventu nie może przekraczać 5 osób z jednego klanu. 
 3. Zgłoszenia klanu do turnieju można dokonywać zgodnie z postem ogłaszającym zapisy do rozgrywek.
 4. W trakcie procedury rejestracji kapitan drużyny musi wskazać oficjalną nazwę drużyny. Nazwa ta musi różnić się od nazw innych drużyn, podlega zatwierdzeniu przez organizatora i musi być zgodna z wymogami.
 5. Uczestnik, który tworzy drużynę na stronie rejestracji w trakcie procedury rejestracji, uważany jest za kapitana drużyny. Kapitan drużyny jest odpowiedzialny za zarządzanie oficjalnym składem drużyny na stronie rejestracji, zapraszanie nowych graczy jako uczestników drużyny oraz rejestrowanie drużyny na potrzeby każdego turnieju internetowego
 6. Zapisanie klanów do pucharu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu i regulaminu ogólnego.
 7. Gaming Arena zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia składu, nazwy klanu biorącego udziału w turnieju.

§4. OBOWIĄZKI KLANÓW

 1. Organizator ma prawo wykluczyć gracza z turnieju za niewłaściwe zachowanie, czyli obrażanie innych graczy. Gracze podlegają karom zawartym w regulaminie ogólnym Gaming Arena, a także karom określonym w §7.
 2. Każdy gracz biorący udział w turnieju powinien spełniać §2 pkt.3 regulaminu ogólnego.
 3. Na maksymalnie 24h przed ligą/pucharem/eventem trzeba zgłosić tak zwany rooster zgodnie z §3 pkt.2 poniższego regulaminu. Nie zgłoszenie w terminie będzie uznawane za nie zgłoszenie klanu do rozgrywek.
 4. Każdy uczestnik ma obowiązek wpisania aktualnej nazwy Origin, PSN lub GT w zależności od posiadanej platformy. 
 5. Uczestnik nie ma możliwości zmiany konta na inne podczas trwania turnieju.
 6. Klan który chce reprezentować organizację podczas turnieju musi dostarczyć do organizatora:
  a. nazwę organizacji, którą reprezentować będzie drużyna, wraz z upoważnieniem do reprezentowania;
  b. logo organizacji i upoważnienie do jego wykorzystania; 
  c. informacje kontaktowe kierownika lub przedstawiciela organizacji.
  Powyższe zgody trzeba przesłać na adres: info@gaming-arena.eu. Wszystkie powyższe informację będą wykorzystywane przez organizatora zgodnie z Polityką Prywatności.

§5. ROZGRYWKA

 1. Liga/puchar/event w Apex Legends rozgrywany jest zawsze w aktualnej wersji gry.
 2. Organizator przed rozpoczęciem turnieju udostępnia terminarz rozgrywek.
 3. Mecz rozpoczyna się o zaplanowanej wcześniej godzinie, która jest podana w kalendarzu rozgrywek. Nie ma żadnych rund rozgrzewkowych. Nie ma możliwości zmiany godziny rozgrywki.
 4. Mecze rozgrywa się w drużynach 3 osobowych(przy czym minimalna liczba graczy z danego klanu na serwerze to 2)
 5. Czas na rozegranie rundy jest uzależniony od fazy ligi/pucharu/eventu
 6. Dokonywanie zmian jest możliwe tylko przed rozpoczęciem rundy.
 7. Czas na dostarczenie poprawnych wyników wynosi 30 minut od momentu zakończenia rundy. Spóźnienie powyżej 5 minut jest równoznaczne z dyskwalifikacją klanu ligi/pucharu/eventu
 8. W przypadku gdy jeden z graczy opuści serwer niezależnie od przyczyn gra musi być dokończona przez pozostałych graczy. Gracz, który opuścił serwer musi niezwłocznie dołączyć do rozgrywki.
 9. Każdy z klanów ma obowiązek dostarczyć screen z podsumowania meczu po zakończonej rundzie a następnie kapitan musi wysłać screen na specjalnie wyznaczony do tego kanał discord.
 10. We wszystkich ligach/turniejach/eventach istnieje podział lobby na beginner i pro
  beginner to: od rango zero do platyna 1 włącznie
  pro to:od rangi diament 4 do predator

§6. PUNKTACJA STOSOWANA PRZEZ ORGANIZATORA

 1. Punktacja stosowana w lidze/pucharze/evencie:
  a. Pozycja końcowa:
  – Pierwsze miejsce 12 pkt
  – Drugie miejsce 9 pkt
  – Trzecie miejsce 7 pkt
  – Czwarte miejsce 5 pkt
  – Piąte miejsce 4 pkt
  – Szóste i siódme miejsce 3 pkt
  – Ósme, dziewiąte i dziesiąte miejsce 2 pkt
  – Od jedenastego do piętnastego miejsca 1 pkt
  – od szesnastego do dwudziestego miejsca 0 pkt
  b. Za jedno zabicie klan dostaje 1 pkt
  c. W przypadku remisu decyduje całkowity damage zadany przez klan we wszystkich rundach.

 

§7. KARY I PRZEWINIENIA

        Patrz Regulamin Ogólny Gaming Arena

Nazwa zgłoszenia Opis Kara Czy przechodzi na następny sezon/puchar/event /inną grę
Opuszczenie gry Jeśli dany zespół opuści grę ze wszystkimi członkami klanu Automatycznie przegrana runda. Drużyna zajmuje ostatnie miejsce NIE
Opóźnianie meczu Jeśli Drużyna umyślnie opóźnia rozpoczęcie meczu Wykluczenie klanu z danego meczu NIE
Cheat Używanie innych programów niż zalecane przez producenta gry automatyczna dyskwalifikacja gracza z danych rozgrywek NIE
Licznik Uczestnicy nie mogą wykorzystywać mechaniki gry, aby uruchomić i anulować 30-sekundowy licznik czasu pozostawania „poza strefą”, który w razie upłynięcia tego czasu skutkuje śmiercią bohatera.  Ban gracza na następną rundę TAK
Geometria Mapy 1 Uczestnicy nie mogą celowo wykorzystywać jednostronnych właściwości geometrii mapy, aby blokować i unikać ponoszenia szkód, jeśli bez wykorzystania tej geometrii 

byłyby one ponoszone.*

-3 punkty do tabeli NIE
Geometria Mapy 2 Uczestnicy nie mogą ukrywać się wewnątrz geometrii mapy. Ban gracza na następną rundę TAK
Ściana Uczestnicy nie mogą umyślnie ukrywać się za niewidzialnymi ścianami na mapie. Ban gracza na następną rundę TAK
Broń 1 Uczestnicy nie mogą używać broni, jeśli są powaleni. -1 punkt do tabeli NIE
Broń 2 Uczestnicy nie mogą używać broni w trakcie reanimowania innego zawodnika(wyjątek stanowi Lifeline). -1 punkt do tabeli NIE
Zdolność Uczestnicy nie mogą wykorzystywać zdolności bohaterów w celu uzyskania nieprzewidzianej w grze przewagi, a także błędów w grze pozwalających skracać czas ładowania zdolności taktycznych lub specjalnych bohatera.** -1 punkt do tabeli za każde użycie takiej zdolności. NIE
Przeładowanie Uczestnicy nie mogą wykorzystywać błędów związanych ze sprawdzaniem broni i jej przeładowywaniem, by zwiększyć szybkość strzelania. *** -1 punkt do tabeli za każde użycie takiej zdolności. NIE
Komunikacja Uczestnicy i Drużyny nie mogą otrzymywać wskazówek w trakcie Meczu. Wszelkiego rodzaju komunikacja pomiędzy Uczestnikiem a jakąkolwiek osobą niebędącą członkiem 

jego Drużyny może zostać uznana za przekazywanie wskazówek 

Dyskwalifikacja z danej ligi/pucharu/eventu NIE

*Przykład: obejmuje powtarzające się wykorzystanie liny, chwytaka, portalu, balonu lub innych zdolności postaci do powtarzającego się aktywowania licznika czasu pozostawania „poza strefą”.

**Przykład: o używanie zdolności Zniknięcie bohatera Mirage, aby przejść do stanu powalenia zachowując możliwość używania broni; Używanie kombinacji zdolności Wrota Wymiarów i Przez Otchłań bohaterki Wraith, aby skrócić czas regeneracji zdolności Przez Otchłań po odrodzeniu; Używanie zdolności Wrota Wymiarów bohaterki Wraith, by znaleźć się wewnątrz geometrii mapy; o wykorzystywanie błędów w grze w celu skrócenia czasu regeneracji zdolności specjalnej lub taktycznej bohatera.

***Przykład: o użycie funkcji sprawdzenia broni, aby anulować animację broni; o rozpoczęcie przeładowania i szybka zmiana broni na poprzednią.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Gaming Arena ma prawo do zmian w regulaminie w trakcie trwania rozgrywek.
 2. Gaming Arena zobowiązuje się do powiadomienia graczy o ewentualnych zmianach, jakie zaszły w rozgrywkach lub regulaminie.
 3. Wszelkie kwestie nieuregulowane w regulaminie pozostają do decyzji zarządu Gaming Arena.
 4. Jeśli zapis wymaga wyjaśnienia prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@gaming-arena.eu.
 5. Gaming Arena zastrzega sobie prawo do wysyłania nagród (jeżeli były przewidziane) do 14 dni od momentu ukończenia rozgrywek. Ma to na celu rozpatrzenie ewentualnych zgłoszeń dotyczących ostatnich meczów.
 6. Nagrody rzeczowe uzyskane przez zwycięzców będą wysyłane do kapitana klanu lub osoby wskazanej przez kapitana.
 7. Gaming Arena zastrzega sobie prawo do wykorzystywania informacji podanych w zgłoszeniu od klanów do wykorzystywania ich w informacjach, reklamach i innych formach przekazu dotyczących rozgrywek.
 8. Decyzje Gaming Arena są nieodwołalne.

Wizerunek osób przebywających na rozgrywkach Gaming Arena może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów sprawozdawczych, dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych. Biorąc udział w rozgrywkach Gaming Arena uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku. Zgoda obejmuje wykorzystanie i powielanie wykonanych zdjęć i materiału filmowego za pośrednictwem dowolnego medium.

Regulamin powstał na potrzeby Gaming Arena. Zabrania się kopiowania jego w części lub całości dla potrzeb innych, niż wspomniane.

error: Treść chroniona