fbpx

Regulamin T8

REGULAMIN ROZGRYWEK
BATTLEFIELD V W T8

Poniższy regulamin dotyczy rozgrywek w grę Battlefield V. Jest on uzupełnieniem do regulaminu ogólnego zawartego na stronie www.gaming-arena.eu.

§ 1. DEFINICJE POJĘĆ

Patrz Regulamin Ogólny Gaming Arena

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Liga/puchar/event organizowany jest przez Gaming Arena.
 2. Regulamin pucharu Gaming Arena jest oparty na zasadach stworzonych wyłącznie przez członków Gaming Arena
 3. Każdy gracz musi przestrzegać regulaminu ogólnego, który można znaleźć na www.gaming-arena.eu w dziale regulamin ogólny.
 4. Klan zgłaszający się do ligi/pucharu/eventu akceptuje poniższy regulamin.
 5. Jeśli jakiegoś przypadku nie ma w poniższym regulaminie, powinien być w regulaminie ogólnym.
 6. Wszyscy uczestnicy rozgrywek zobowiązani są do znajomości regulaminu. Brak wiedzy o istniejącym przepisie, nie jest usprawiedliwieniem do łamania tych zasad.
 7. Kapitan klanu jest zobowiązany do tego, aby jego klan znał poniższy regulamin, a także regulamin ogólny.
 8. Regulamin przed każdymi rozgrywkami będzie aktualizowany w oparciu o grę i dostępne w niej opcje.

§ 3. ZAPISY

 1. Zapisy do ligi/pucharu/eventu są otwarte dla każdego klanu.
 2. Liczba graczy do ligi/pucharu/eventu nie może przekraczać 25 osób z jednego klanu. W przypadku rozgrywek dłuższych niż 1 miesiąc będą organizowane okienka transferowe co 5 kolejek, podczas których będzie można wymienić maksymalnie 3 graczy(nie dotyczy pucharów).
 3. Zgłoszenia drużyny do turnieju można dokonywać wyłącznie poprzez discord na odpowiednim do tego kanale.
 4. Zapisanie klanów do pucharu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu i regulaminu ogólnego.
 5. Każdy klan może zapisać maksymalnie dwie drużyny, składające się z graczy właściwego klanu. Jednakże muszą się różnić emblematem i tagiem w celu ułatwienia pracy członkom Gaming Arena

§ 4. OBOWIĄZKI KLANÓW

 1. Organizator ma prawo wykluczyć gracza z turnieju za niewłaściwe zachowanie, czyli obrażanie innych graczy. Gracze podlegają karom zawartym w regulaminie ogólnym Gaming Arena, a także karom określonym w paragrafie szóstym.
 2. Każdy gracz biorący udział w turnieju powinien spełniać paragraf drugi punkt trzeci regulaminu ogólnego.
 3. Na maksymalnie 7 dni przed ligą/pucharem/eventem trzeba zgłosić tak zwany rooster zgodnie z paragrafem pierwszym punktem drugim. Nie zgłoszenie w terminie będzie uznawane za nie zgłoszenie klanu do rozgrywek.

§ 5. ROZGRYWKA

 1. Liga/puchar/event w Battlefield V rozgrywany jest zawsze w aktualnej wersji gry.
 2. Organizator przed rozpoczęciem turnieju udostępnia terminarz rozgrywek.
 3. Terminarz w lidze jest ustawiony na zasadzie, że klany grają w parach dom-wyjazd, wyjazd-dom
 4. Wszystkie rozgrywki Gaming Arena są prowadzone w systemie określonym przed pucharem, np.: 8 vs. 8 dla skrócenia zapisu będzie stosowany zapis T8.
 5. W momencie rozpoczęcia się turnieju klany mają 7 dni na rozegranie danego meczu. Jeśli klany nie mogą się porozumieć w sprawie terminu datą ostateczną jest data wpisana w terminarz.
 6. W celu rozegrania rozgrywki w lidze klan wymieniony jako pierwszy w parze wybiera mapę, drugą mapę wybiera drugi klan a trzecia mapa dogrywkowa jest narzucana z góry(trzecia mapa dotyczy wyłącznie pucharów).
 7. Na serwerze mogą znajdować się tylko zawodnicy drużyn biorących udział w meczu, obserwator Gaming Arena oraz komentator ustalony przez organizatora.
 8. Każda drużyna zobowiązana jest do wpisania wyników meczu na discord na odpowiednim do tego kanale i opatrzenia ich w odpowiednie screeny.
 9. Minimalna liczba graczy na meczu to 7 na drużynę.
 10. Mecze rozgrywamy na następujących zasadach:

Restrykcje / niedozwolone bronie:

Szturmowiec

Karabiny samopowtarzalne

⦁ Gewehr 43

⦁ M1A1 Carbine

⦁ Turner SMLE

⦁ Salbstlader 1916

⦁ Gewehr 1-5

⦁ AG/M42

⦁ Mass 44

⦁ Karabin 1938M

⦁ M1 Garand

       Wsparcie

Ciężkie karabiny maszynowe

⦁ MG-42

⦁ MG-34

⦁ VGO

⦁ M1922 MG

⦁ S2-200

⦁ M1919A6

 

Shotguns

⦁ 12G Automatic

⦁ M30 Drilling

⦁ M1987

Medyk

SMG

 • Thompson ban na perk szybkostrzelności (jedną z możliwości zweryfikowania tego jest brak powiększonego magazynka 50 naboi więc każda osoba posiadająca magazynek 20 pocisków będzie traktowana jak by złamała regulamin!!!!!) 

⦁ Suomi KP/-31

Karabiny samopowtarzalne

⦁ M28 con Tromboncino

⦁ Karabinek Commando

⦁ Karabinek Jungle

Snajper

Karabinek pistoletowy

⦁ Karabinek P08

       Karabiny samopowtarzalne 

       ⦁ ZH – 29

       ⦁ RSC

Karabiny wielokalibrowe

⦁ Karabin PPANC. Boys

⦁ Panzerbuchse 39

• Karabinek okopowy

 

W przypadku kiedy nowa broń zostanie dodana do gry podczas trwania turnieju automatycznie jest ona zakazana!!

Gadżety klasowe

PIAT

⦁ Granatnik karabinkowy(szturmowiec)

⦁ Mina przeciwpiechotna

⦁ Nóż do rzucania

⦁ Pistolet sygnałowy

⦁ Znacznik odrodzeń

⦁ Snajper pozorowany

Pojazdy

W tym wyjątkowym przypadku wymienione są pojazdy które są dostępne podczas turnieju:

⦁ Valentine MKVIII

⦁ Panzer IV

⦁ Panzer 38T

⦁ Staghound T17E1

Ponadto pojazdy które są jako element mapy jak transportery opancerzone są zbanowane i nie można ich używać! Kolejnym aspektem jest perk Flary czołgowe który również jest nie dopuszczony do rozgrywek. Umieszczenie min ppanc. na respie wroga (czerwony obszar) jest surowo zabronione i grozi przegraniem rundy.

Wsparcie z powietrza

Wzywanie nalotów bombowych, pojazdów jak i użycie rakiet V1 oraz JB2 jest surowo zabronione i grozi automatycznym przegraniem rundy! Naloty dymne oraz zrzut zaopatrzenia są dostępne.

Klasy

Podczas turnieju Gaming Areny obowiązują restrykcje: wsparcia do 2x graczy tej klasy na zespół 8 osobowy, szturmowca x4, medyka x4, snajper x2.

Mapy

 • AL SUNDAN
 • METRO
 • IWO JIMA
 • SZTORM NA PACYFIKU
 • WYSPA WAKE

§ 6. PUNKTACJA STOSOWANA PRZEZ ORGANIZATORA

 1. Punktacja stosowana w lidze:
 1. Za wygranie rundy klan dostaje 1 mały punkt do tabeli.
 2. Za remis w całym meczu klan dostaje 1 duży punkt do tabeli.
 3. Za wygranie meczu klan dostaje 3 duże punkty do tabeli.
 1. Każdy klan jest zobowiązany do zrobienia zrzutu ekranu, bądź ewentualnie zdjęcia z zakończonego każdego etapu gry i przechowywanie ich do 14 dni od momentu rozegrania meczu.

§ 7. KARY I PRZEWINIENIA

Gaming Arena przyjmuje następujący system kar, które dotyczą wyłącznie rozgrywek w Battlefield V. Uczestnicy biorący udział w rozgrywkach Gaming Arena są zobowiązani do zapoznania się z poniższym systemem kar, a także z systemem kar znajdującym się w regulaminie ogólnym.

Wszystkie dowody na przewinienia musi dostarczyć osoba/klan oskarżająca drugą stronę. W trakcie trwania rozpatrywania zgłoszenia Komisja Dyscyplinarna może poprosić o dowody na obronę od strony broniącej się.

Gaming Arena przewiduje prawo do odwołania się od decyzji Komisji Dyscyplinarnej.

Zgłoszenie złamania regulaminu zgłaszamy poprzez discord, wpisując w tytule zgłoszenia: nazwę oraz mecz którego dotyczy zgłoszenie. Zgłaszamy jedynie poprzez system ticketów znajdujący się na discord Gaming Arena.

Nazwa zgłoszenia Opis Kara Czy przechodzi na następny sezon/puchar/event /inną grę
Klasa Użycie zbyt dużej ilości klas Przegrana każda runda, w której użyto zbyt dużej ilości klas NIE
Broń Użycie niedozwolonej broni -25 ticketow za każde zabójstwo z zabronionej broni NIE
gadżet/pojazd/nalot Użycie niedozwolonego gadżetu/pojazdu/nalotu Przegrana każda runda, w której użyto niedozwolonego gadżetu/pojazdu/nalotu. Kara dotyczy również mapy Merkury. NIE
Perk Thompson Użycie niedozwolonego perka do Thompsona użycie Perka na szybkostrzelność w karabinie M1928A1 NIE
Spóźnienie Dopuszczalne jest spóźnienie na mecz do 10 minut. Po upływie czasu mecz wygrywa drużyna, która jest w komplecie poprzez walkower. NIE
Serwer Jeśli jest źle ustawiony serwer należy jak najszybciej ustawić go ponownie i poprawnie. Jeśli mecz zakończy się na źle ustawionym serwerze mecz uznaje się za nieważny i należy go powtórzyć jak najszybciej. NIE
Recydywa BF Jeśli dany gracz w ciągu trzech meczy złamie regulamin, zostaje to nazwane recydywą i podlega karze. wykluczenie gracza z rozgrywek na 5 meczy Możliwe przeniesienie na następne rozgrywki, jeśli ostatnie złamanie zasady nastąpi w ostatnim meczu rozgrywek.
Fijell Użycie zakazanych wzniesień na mapie Fijell  Drużyna która skorzysta z zabronionych przejść na mapie Fiell(sa zaznaczona na zdjęciu poniżej) przegrywa automatycznie mapę NIE
Merkury Zakazane pojazdy Na mapie merkury są zakazane wszelkie pojazdy. Użycie jakiegokolwiek z nich kończy się przegraniem rundy. NIE

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Organizator ma prawo zmieniać regulamin w trakcie trwania turnieju.
 2. Organizator ma obowiązek poinformować uczestników o ewentualnych zmianach w regulaminach.
 3. Jeśli zmienią się zasady Gaming Arena organizator jest zobowiązany do wprowadzenia stosownych zmian w swoim regulaminie i do poinformowania o tym uczestników rozgrywek.
 4. Jednostką właściwą do rozwiązywania sporów między plutonami jest Gaming Arena Team.
 5. Ewentualne niedomówienia w regulaminie proszę kierować bezpośrednio na adres mailowy: info@gaming-arena.eu.
 6. Gaming Arena po rozpoczęciu rozgrywek zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu na swój sposób jeśli dana sytuacja nie wystąpiła w powyższym regulaminie.

Wizerunek osób przebywających na rozgrywkach Gaming Arena może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów sprawozdawczych, dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych. Biorąc udział w rozgrywkach Gaming Arena uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku. Zgoda obejmuje wykorzystanie i powielanie wykonanych zdjęć i materiału filmowego za pośrednictwem dowolnego medium.

Regulamin powstał na potrzeby Gaming Arena. Zabrania się kopiowania jego w części lub całości dla potrzeb innych, niż wspomniane.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Treść chroniona