fbpx

Rulesets

REGULAMIN TURNIEJU TEKKEN 7

 

§1. DEFINICJE POJĘĆ

Patrz Regulamin Ogólny Gaming Arena:

https://gaming-arena.eu/regulamin-ogolny-gaming-arena/

 

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Turniej organizowany jest przez Gaming Arena.
 2. Regulamin pucharu Gaming Arena stworzony został wyłącznie przez członków.
 3. Każdy gracz musi przestrzegać regulaminu ogólnego, który można znaleźć na www.gaming-arena.eu w dziale regulamin ogólny.
 4. Gracz zgłaszający się do turnieju akceptuje poniższy regulamin.
 5. Jeśli jakiegoś przypadku nie ma w poniższym regulaminie, powinien być w regulaminie ogólnym.
 6. Wszyscy uczestnicy rozgrywek zobowiązani są do znajomości regulaminu. Brak wiedzy o istniejącym przepisie nie jest usprawiedliwieniem do łamania tych zasad.
 7. Do zgłoszenia się do turnieju w Tekken 7 zalecane  jest podłączenie urządzenia na którym gramy  do internetu poprzez kabel ethernet.

 

§3. ZAPISY

 1. Zapisy do turnieju są otwarte dla każdego gracza lecz organizatorzy zastrzegają sobie  prawo do wykluczenia poszczególnych graczy z uczestnictwa w turnieju.
 2. Zgłoszenia swojego uczestnictwa w turnieju można dokonywać poprzez stronę www.gaming-arena.eu
 3. Zapisanie się do turnieju jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu i regulaminu ogólnego.

 

§4. OBOWIĄZKI GRACZY

 1. Organizator ma prawo wykluczyć gracza z turnieju za niewłaściwe zachowanie, czyli obrażanie innych graczy. Gracze podlegają karom zawartym w regulaminie ogólnym Gaming Arena, a także karom określonym w §7.
 2. Każdy gracz biorący udział w turnieju powinien spełniać §2 pkt.3 regulaminu ogólnego.
 3. Każdy uczestnik ma obowiązek wpisania aktualnej nazwy PSN. Uczestnik nie ma możliwości zmiany konta na inne podczas trwania turnieju.

 

§5. ROZGRYWKA

 1. Gracze zaczynają w fazach grupowych, które zostaną rozlosowane live na fanpejdżu Gaming Arena (informacja o Live będzie podana wcześniej).
 2. Po zakończonych fazach grupowych gracze trafiają do fazy pucharowej.
 3. Faza pucharowa odbywać się będzie w systemie “double elimination”.
 4. W przypadku, gdy jeden z graczy zrezygnuje z udziału w turnieju, wszystkie mecze związane z tym gracze są traktowane jako walkower (nawet mecze już rozegrane).
 5. Mecz można rozpocząć nie wcześniej niż o wyznaczonym czasie. Dopuszczalnym limitem czasowym na spóźnienie się na mecz jest 15 minut. Po tym czasie gracz, który nie stawił się na mecz przegrywa spotkanie poprzez walkower.
 6. Jeśli na danym meczu nie ma streamera/komentatora Gaming Arena zastrzega sobie prawo, że może posiadać na danym meczu obserwatora. O tym fakcie gracze będą powiadomieni odpowiednio wcześniej.
 7. W przypadku jakichkolwiek konfliktów w trakcie meczu należy przerwać mecz z zapisaniem wyniku i zgłosić sprawę do adminów na Discordzie. Odpowiednie osoby przyjrzą się sprawie i rozstrzygną co zrobić. Jest możliwość zdyskwalifikowania obu zawodników jeśli nie będzie wystarczających dowodów na korzyść jednego z nich.
 8. Jeśli w trakcie gry są problemy z połączeniem (lagi), które uniemożliwiają rozgrywkę, proszę nagrać fragment meczu i wyjść ze spotkania. Należy przesłać fragment spotkania do adminów, którzy zdecydują co dalej. Jeśli mecz zostanie rozegrany do końca wynik zostaje wpisany do tabeli. Także w przypadku problemów bardzo ważne będzie opuszczenie meczu, podanie powodu i przedstawienie dowodów na discord.
 9. W celu rozegrania meczu, pomiędzy dwoma uczestnikami turnieju, jeden z graczy tworzy pokój (lobby) w następującej konfiguracji:
  • 3 rounds
  • 60 seconds
  • max participants: 2
  • private slot: 1

Po utworzeniu lobby, gracz zaprasza do niego swojego przeciwnika.

 1. Gracze grają do 3 wygranych ( FT3 ).
 2. Finał turnieju będzie rozgrywany do 5-ciu wygranych ( FT 5 ).
 3. Komentatorzy będą mieli stworzony osobny, 4-ro osobowy pokój . W czasie trwania całego turnieju komentatorzy będą wybierali mecze, które będą streamować i komentować. Gracze z tak wybranego meczu będą zapraszani do lobby komentatorów w celu rozegrania meczu.

 

§6. PUNKTACJA STOSOWANA PRZEZ ORGANIZATORA

 1. Punktacja stosowana w fazie grupowej:
 2. 3 punkty za wygraną,
 3. 0 punktów za przegraną.
 4. W przypadku tej samej liczby punktów o pozycji w tabeli decydują: wygrane walki, a dopiero później bezpośrednie starcie między graczami.
 5. Każdy z zawodników musi przesłać wynik spotkania na Discord na odpowiednim do tego kanale, który będzie podany przed rozpoczęciem rozgrywek.

 

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Gaming Arena ma prawo do zmian w regulaminie w trakcie trwania rozgrywek.
 2. Gaming Arena zobowiązuje się do powiadomienia graczy o ewentualnych zmianach, jakie zaszły w rozgrywkach lub regulaminie.
 3. Wszelkie kwestie nieuregulowane w regulaminie pozostają do decyzji zarządu Gaming Arena.
 4. Jeśli zapis wymaga wyjaśnienia prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@gaming-arena.eu
 5. Gaming Arena zastrzega sobie prawo do wysyłania nagród (jeżeli były przewidziane) do 14 dni od momentu ukończenia rozgrywek.
 6. Gaming Arena zastrzega sobie prawo do wykorzystywania informacji podanych w zgłoszeniu od uczestników do wykorzystywania ich w informacjach, reklamach i innych formach przekazu dotyczących rozgrywek.
 7. Decyzje Gaming Arena są nieodwołalne.
 8. Regulamin powstał na potrzeby Gaming Arena. Zabrania się kopiowania jego w części lub całości dla potrzeb innych, niż wspomniane.

error: Treść chroniona